Knihovna a archiv

Zdravotnictví Zlínského kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Zlínského kraje 2013

Zdravotnictví Zlínského kraje 2012

Zdravotnictví Zlínského kraje 2011

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010

Zdravotnictví Zlínského kraje 2009

Zdravotnictví Zlínského kraje 2008

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007

Zdravotnictví Zlínského kraje 2006

Zdravotnictví Zlínského kraje 2005

Zdravotnictví Zlínského kraje 2004

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2002

Zdravotnictví Zlínského kraje 2001

Zdravotnictví Zlínského kraje 2000

Kardexy | Souhrnná data o ČR