Knihovna a archiv

Zdravotnická ročenka České republiky

ISSN: 1210-9991, (0514-2431)
Stran: cca 260 stran
Publikace je k disposici od roku 1957, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Celá řada je vystavena v plném znění.

Vystavená řada zahrnuje ročenky Československé republiky, Československé socialistické republiky, Československé federativní republiky a České republiky. Pro zajímavost je řada doplněna o Zdravotnickou ročenku československou, ročník 1938.

Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2021

Zdravotnická ročenka České republiky 2019

Zdravotnická ročenka České republiky 2018

Zdravotnická ročenka České republiky 2017

Zdravotnická ročenka České republiky 2016

Zdravotnická ročenka České republiky 2015

Zdravotnická ročenka České republiky 2014

Zdravotnická ročenka České republiky 2013

Zdravotnická ročenka České republiky 2012

Zdravotnická ročenka České republiky 2011

Zdravotnická ročenka České republiky 2010

Zdravotnická ročenka České republiky 2009

Zdravotnická ročenka České republiky 2008

Zdravotnická ročenka České republiky 2007

Zdravotnická ročenka České republiky 2006

Zdravotnická ročenka České republiky 2005

Zdravotnická ročenka České republiky 2004

Zdravotnická ročenka České republiky 2003

Zdravotnická ročenka České republiky 2002

Zdravotnická ročenka České republiky 2001

Zdravotnická ročenka České republiky 2000

Zdravotnická ročenka České republiky 1999

Zdravotnická ročenka České republiky 1998

Zdravotnická ročenka České republiky 1997

Zdravotnická ročenka České republiky 1996

Zdravotnická ročenka České republiky 1995

Zdravotnická ročenka České republiky 1994

Zdravotnická ročenka České republiky 1993

Zdravotnická ročenka České republiky 1992

Zdravotnická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 1992

Zdravotnická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 1991

Zdravotnictví 1990

Zdravotnictví 1989

Zdravotnictví 1988

Zdravotnictví 1987

Zdravotnictví 1986

Zdravotnictví 1985

Zdravotnictví 1984

Zdravotnictví 1983

Zdravotnictví 1982

Zdravotnictví 1981

Zdravotnictví 1980

Zdravotnictví 1979

Zdravotnictví 1978

Zdravotnictví 1977

Zdravotnictví 1976

Zdravotnictví 1975

Zdravotnictví 1974

Zdravotnictví 1973

Zdravotnictví 1972

Zdravotnictví 1971

Zdravotnictví 1970

Zdravotnictví 1969

Zdravotnictví 1968 (1967)

Zdravotnictví 1966

Zdravotnictví 1965

Zdravotnictví 1964

Zdravotnictví 1963

Zdravotnictví 1962

Zdravotnictví 1961

Zdravotnictví 1960

Zdravotnická statistika ČSR 1959

Československé zdravotnictví 1948-1958

Zdravotnická statistika ČSR 1958

Zdravotnická statistika ČSR 1957

Zdravotnická ročenka ČSR 1938

Ročenky | Souhrnná data o ČR | Zdravotnická ročenka České republiky