Knihovna a archiv

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje

Stran: cca 170 stran

Ročenka podává ucelenou informaci o zdravotnictví každého kraje. Ročenka vychází z údajů Národního zdravotnického informačního systému a z demografických dat Českého statistického úřadu. Zahrnuje data za oblast demografie, informuje o zdravotním stavu obyvatelstva, dává přehled o činnosti lůžkových a ambulantních zařízení, síti zdravotnických zařízení, uvádí údaje o pracovnících ve zdravotnictví a v poslední kapitole jsou uvedeny vybrané ekonomické ukazatele. Každá část obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Publikace vychází v jednotné podobě za všechny kraje v dvojjazyčné verzi.

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2013

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2012

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2011

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2010

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2009

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2008

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2007

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2006

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2005

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2004

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2003

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2002

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2001

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2000

Ročenky | Souhrnná data o ČR