Knihovna a archiv

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje

Stran: cca 170 stran

Ročenka podává ucelenou informaci o zdravotnictví každého kraje. Ročenka vychází z údajů Národního zdravotnického informačního systému a z demografických dat Českého statistického úřadu. Zahrnuje data za oblast demografie, informuje o zdravotním stavu obyvatelstva, dává přehled o činnosti lůžkových a ambulantních zařízení, síti zdravotnických zařízení, uvádí údaje o pracovnících ve zdravotnictví a v poslední kapitole jsou uvedeny vybrané ekonomické ukazatele. Každá část obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Publikace vychází v jednotné podobě za všechny kraje v dvojjazyčné verzi.

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2013

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2012

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2011

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2010

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2009

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2008

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2007

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2006

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2005

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2004

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2003

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2002

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2001

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2000

Ročenky | Souhrnná data o ČR