Knihovna a archiv

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy

Stran: cca 170 stran

Ročenka podává ucelenou informaci o zdravotnictví každého kraje. Ročenka vychází z údajů Národního zdravotnického informačního systému a z demografických dat Českého statistického úřadu. Zahrnuje data za oblast demografie, informuje o zdravotním stavu obyvatelstva, dává přehled o činnosti lůžkových a ambulantních zařízení, síti zdravotnických zařízení, uvádí údaje o pracovnících ve zdravotnictví a v poslední kapitole jsou uvedeny vybrané ekonomické ukazatele. Každá část obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Publikace vychází v jednotné podobě za všechny kraje v dvojjazyčné verzi.

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2012

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2011

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2009

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2008

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2007

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2006

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2005

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2004

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2003

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2002

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2001

Ročenky | Souhrnná data o ČR