Knihovna a archiv

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje

Stran: cca 170 stran

Ročenka podává ucelenou informaci o zdravotnictví každého kraje. Ročenka vychází z údajů Národního zdravotnického informačního systému a z demografických dat Českého statistického úřadu. Zahrnuje data za oblast demografie, informuje o zdravotním stavu obyvatelstva, dává přehled o činnosti lůžkových a ambulantních zařízení, síti zdravotnických zařízení, uvádí údaje o pracovnících ve zdravotnictví a v poslední kapitole jsou uvedeny vybrané ekonomické ukazatele. Každá část obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Publikace vychází v jednotné podobě za všechny kraje v dvojjazyčné verzi.

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2013

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2012

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2011

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2010

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2009

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2007

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2006

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2004

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2003

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2002

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2001

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2000

Ročenky | Souhrnná data o ČR