Knihovna a archiv

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje

Stran: cca 170 stran

Ročenka podává ucelenou informaci o zdravotnictví každého kraje. Ročenka vychází z údajů Národního zdravotnického informačního systému a z demografických dat Českého statistického úřadu. Zahrnuje data za oblast demografie, informuje o zdravotním stavu obyvatelstva, dává přehled o činnosti lůžkových a ambulantních zařízení, síti zdravotnických zařízení, uvádí údaje o pracovnících ve zdravotnictví a v poslední kapitole jsou uvedeny vybrané ekonomické ukazatele. Každá část obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Publikace vychází v jednotné podobě za všechny kraje v dvojjazyčné verzi.

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2013

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2012

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2011

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2010

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2009

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2008

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2007

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2006

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2005

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2004

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2003

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2002

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2001

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2000

Ročenky | Souhrnná data o ČR