Knihovna a archiv

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina

Stran: cca 170 stran

Ročenka podává ucelenou informaci o zdravotnictví každého kraje. Ročenka vychází z údajů Národního zdravotnického informačního systému a z demografických dat Českého statistického úřadu. Zahrnuje data za oblast demografie, informuje o zdravotním stavu obyvatelstva, dává přehled o činnosti lůžkových a ambulantních zařízení, síti zdravotnických zařízení, uvádí údaje o pracovnících ve zdravotnictví a v poslední kapitole jsou uvedeny vybrané ekonomické ukazatele. Každá část obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Publikace vychází v jednotné podobě za všechny kraje v dvojjazyčné verzi.

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2013

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2012

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2011

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2010

Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2009

Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2008

Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2007

Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2006

Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2005

Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2004

Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2003

Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2002

Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2001

Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2000

Ročenky | Souhrnná data o ČR