Knihovna a archiv

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje

Stran: cca 170 stran

Ročenka podává ucelenou informaci o zdravotnictví každého kraje. Ročenka vychází z údajů Národního zdravotnického informačního systému a z demografických dat Českého statistického úřadu. Zahrnuje data za oblast demografie, informuje o zdravotním stavu obyvatelstva, dává přehled o činnosti lůžkových a ambulantních zařízení, síti zdravotnických zařízení, uvádí údaje o pracovnících ve zdravotnictví a v poslední kapitole jsou uvedeny vybrané ekonomické ukazatele. Každá část obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Publikace vychází v jednotné podobě za všechny kraje v dvojjazyčné verzi.

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2013

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2012

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2011

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2010

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2009

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2007

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2006

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2005

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2004

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2003

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2002

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2001

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2000

Ročenky | Souhrnná data o ČR