Knihovna a archiv

MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností. Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vznikla druhá aktualizovaná verze českého vydání MKN-10, v roce 2016 pak vydala zatím poslední vydání, ze kterého vychází i aktualizovaná verze překladu MKN-10 pro rok 2022.

Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech.

Knižní vydání MKN-10, aktualizované k 1. 1. 2018, objednávky

Pro publikaci MKN-10 jsou v knižní podobě k dispozici svazky Tabelární část a Instrukční příručka. Náklady svazku Abecední seznam byly vyčerpány a nebudou nadále realizovány v tištěné podobě.

Rozdíl tištěné Tabelární části oproti aktualizovanému vydání je řešen vloženým rozdílovým lístkem pro roky 2020-2023 (pdf soubor, 490 kB). 

Objednávky na tištěnou Tabelární část a Instrukční příručku zasílejte na adresu mkn@uzis.cz. Do objednávky uveďte adresu doručení, v jakém počtu a které svazky objednáváte. Cena za jeden svazek činí 150 Kč. K ceně bude podle počtu publikací připočítáno poštovné. Balné činí paušálně 50 Kč na jeden balík. Zásilky distribuujeme prostřednictvím služeb České pošty. Platba je realizována na základě faktury zasílané s publikacemi.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2024)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2023)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2022)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2021)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 15. 5. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 11. 3. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 10. 3. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2018 ve formátu CSV

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, I. svazek - Tabelární část, 2018)

MKN 10 Interaktivní výukový program

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. svazek - Abecední seznam, 2018)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. svazek - Instrukční příručka, 2018)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů; ARCHIV (MKN-10, I. svazek - Tabelární část)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. díl - Instrukční příručka)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. díl - Abecední seznam)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. díl - Instrukční příručka, 1. vydání)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize (MKN-9 Abecední seznam)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize (MKN-9 Tabelární seznam)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 8. decenální revize (MKN-8 Tabelární seznam)

Klasifikace