Knihovna a archiv

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG

ISSN:
Stran: cca 56 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2009.

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích na akutních lůžkách v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle hlavních diagnostických kategorií (MDC), skupin DRG, pohlaví, věku, délky hospitalizace ve dnech, kraje bydliště a kraje zdravotnického zařízení a case mix indexu vypočteného na základě číselníku relativních vah zveřejňovaného MZ ČR.

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2011

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2010

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2009

Zdravotnická statistika | Hospitalizovaní