Knihovna a archiv

Pohledy na zdravotnictví v České republice

ISBN:
Stran: 36 stran
Publikace vyšla v roce 2001.

Pohledy na zdravotnictví poskytují základní přehled o zdraví obyvatel dané země a o hlavních faktorech, které se k němu vztahují. Kde je to možné, používá se i mezinárodního srovnání jako jednoho z prostředků pro posouzení silných a slabých stránek dané země a pro celkové posouzení dosud dosažených úspěchů a možností dalšího zlepšení.

Pohledy na zdravotnictví v České republice 2001

Mimořádné publikace | Souhrnná data o ČR