Knihovna a archiv

Asistovaná reprodukce v ČR

ISSN: 2571-2268
Stran: cca 32 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2010 (vývoj od 2007)

Data uvedená v této publikaci vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.

Asistovaná reprodukce v České republice 2020

Asistovaná reprodukce v České republice 2018–2019

Asistovaná reprodukce v České republice 2017

Asistovaná reprodukce v České republice 2016

Asistovaná reprodukce v České republice 2015

Asistovaná reprodukce v České republice 2014

Asistovaná reprodukce v České republice 2013

Asistovaná reprodukce v České republice 2012

Asistovaná reprodukce v České republice 2011

Asistovaná reprodukce v České republice 2010

Zdravotnická statistika | Asistovaná reprodukce