Knihovna a archiv

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na oddělení soudního lékařství

ISSN: 2571-2284
Stran: cca 60 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2015.

Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2017

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2016

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2015

Zdravotnická statistika | Patologie a soudní lékařství