Knihovna a archiv

GDPR ve zdravotnictví

Zdravotnictví je oblast, kde se dennodenně pracuje s množstvím osobních údajů citlivého charakteru. Je proto důležité zajistit, aby tyto údaje byly chráněny a jejich zpracování od 25. 5. 2018 probíhalo v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) neboli GDPR. Abychom Vám pomohli zorientovat se v nové právní úpravě, vydali jsme dvě metodiky, které si můžete stáhnout níže.

Jak implementovat v ambulantní sféře Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 do resortu zdravotnictví

Jak implementovat Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 do resortu zdravotnictví

Mimořádné publikace