Tematické řady

Ambulantní péče


Stručný přehled činnosti oboru záchytná stanice za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru transfuzní služba za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru psychiatrie za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2020

Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru záchytná stanice za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2019

Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za období 2015–2019

Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2018

Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2017

Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2017

Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2016

Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2016

Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2016

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2016

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2015

Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko (HDS) za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru soudní lékařství za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru anesteziologie a intenzivní medicína za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2015

Síť zdravotnických zařízení 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé ve Zlínském kraji v roce 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Kraji Vysočina v roce 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Jihomoravském kraji v roce 2013

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013

Síť zdravotnických zařízení 2012

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012

Ambulantní geriatrická péče v letech 2001 až 2011

Síť zdravotnických zařízení 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (IV), výdaje na dlouhodobou péči

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III), poskytování neformální péče a její dopad na zaměstnanost a zdraví

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II), uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (I), pracovníci dlouhodobé péče

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Síť zdravotnických zařízení 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009

Síť zdravotnických zařízení 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2008

Síť zdravotnických zařízení 2008

Síť zdravotnických zařízení 2007

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2007

Síť zdravotnických zařízení 2006

Činnost základních oborů léčebně preventivní péče v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2006

Síť zdravotnických zařízení 2005

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2005

Síť zdravotnických zařízení 2004

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004

Ambulantní péče v České republice v roce 2000

Ambulantní péče v České republice v roce 1998

Ambulantní péče v České republice v roce 1997

Ambulantní péče v oboru gynekologie a činnost ženských oddělení nemocnic v Jihomoravském kraji v roce 2002

Ambulantní péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihomoravském kraji v roce 2002

Ambulantní péče v oboru dermatovenerologie v Jihomoravském kraji v roce 2002

Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002

Ambulantní péče chirurgických oborů v Jihomoravském kraji roce 2002

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Hlavním městě Praze v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Jihočeském kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Jihomoravském kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatelesprávních obvodů ORP v Karlovarském kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Královéhradeckém kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Libereckém kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP Moravskoslezském v kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Olomouckém kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Pardubickém kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Plzeňském kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Středočeském kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Ústeckém kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Zlínském kraji v roce 2003

Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v kraji Vysočina v roce 2003

Síť zdravotnických zařízení 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Síť zdravotnických zařízení 2002

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2002

Síť zdravotnických zařízení 2001

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2001

Síť zdravotnických zařízení 2000

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000