Tematické řady

Demence


Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2008–2012

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007–2011

Demence: priorita pro systém zdravotnictví (zpráva WHO)

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech 2006–2010

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech 2005-2009