Tematické řady

Děti a dorost


Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2016

Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2015

Dětská a dorostová péče v Ústeckém kraji v roce 2013

Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2013

Dětská a dorostová péče v Libereckém kraji v roce 2013

Dětská a dorostová péče v Královéhradeckém kraji v roce 2013

Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2013

Dětská a dorostová péče v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013

Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2013

Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2013

Dětská a dorostová péče v Jihomoravském kraji v roce 2013

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012

Dětská a dorostová péče v Ústeckém kraji v roce 2012

Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2012

Dětská a dorostová péče v Libereckém kraji v roce 2012

Dětská a dorostová péče v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2012

Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2012

Dětská a dorostová péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2012

Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2012

Dětská a dorostová péče v Jihomoravském kraji v roce 2012

Dětská a dorostová péče v Ústeckém kraji v roce 2011

Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2011

Dětská a dorostová péče v Libereckém kraji v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011

Dětská a dorostová péče v Královéhradeckém kraji v roce 2011

Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2011

Dětská a dorostová péče v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011

Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2011

Dětská a dorostová péče v Jihomoravském kraji v roce 2011

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2011

Dětská a dorostová péče v Ústeckém kraji v roce 2010

Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2010

Dětská a dorostová péče v Libereckém kraji v roce 2010

Dětská a dorostová péče v Královéhradeckém kraji v roce 2010

Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2010

Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2010

Dětská a dorostová péče v Jihomoravském kraji v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Dětská a dorostová péče v Moravskoslezském kraji v roce 2010

Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2010

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2010

Úrazovost dětí a mladistvých do roku 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009

Dětská a dorostová péče v Královéhradeckém kraji v roce 2009

Dětská a dorostová péče v Jihomoravském kraji v roce 2009

Dětská a dorostová péče v Libereckém kraji v roce 2009

Dětská a dorostová péče v Moravskoslezském kraji v roce 2009

Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009

Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2009

Dětská a dorostová péče v Ústeckém kraji v roce 2009

Dětská a dorostová péče v kraji Vysočina v roce 2009

Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2009

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2008

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2008

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2007

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2007

Vývoj úrazovosti dětí do roku 2006

Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2006

Dětská a dorostová péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2006

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2006

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2006

Dětská a dorostová péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006

Dětská a dorostová péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2006

Dětská a dorostová péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2005

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2005

Dětská a dorostová péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2004

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2004

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2003

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999 - 2001

Děti hospitalizované na úrazy v nemocnicích ČR v letech 1999 - 2001

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2002

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2000

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 1999

Praktičtí lékaři pro děti a dorost v roce 1999

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 1997

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v Jihomoravském kraji v r. 2001

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní a lůžkové péči v r. 2001

Péče o děti a dorost celkem v roce 2001

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči ve Zlínském kraji v r. 2001

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v Jihočeském kraji v roce 2002

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v Jihomoravském kraji v roce 2002

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní a lůžkové péči v Karlovarském kraji v roce 2002

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní a lůžkové péči v roce 2002

Péče o děti a dorost v Ústeckém kraji v roce 2002

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči ve Zlínském kraji v roce 2002

Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2003

Dětská a dorostová péče v Jihočeském kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2003

Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2004

Dětská a dorostová péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2002

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2001

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000