Tematické řady

Logopedie


Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2020

Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2019

Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2018

Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2016

Logopedie v Olomouckém kraji v roce 2013

Logopedie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2013

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013

Logopedie v Olomouckém kraji v roce 2012

Logopedie v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012

Logopedie v Olomouckém kraji v roce 2011

Logopedie v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2008

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2008

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2006

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2006

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2005

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004

Činnost logopedických pracovišť v roce 2003

Činnost logopedických pracovišť v roce 1997

Činnost logopedických pracovišť v roce 2002

Činnost logopedických pracovišť v roce 2002

Činnost logopedických pracovišť v Moravskoslezském kraji v roce 2003

Činnost logopedických pracovišť v Ústeckém kraji v roce 2003

Činnost logopedických pracovišť v roce 2002

Činnost logopedických pracovišť ve zdravotnických zařízeních v Královéhradeckém kraji v roce 2002

Činnost logopedických pracovišť v roce 2001

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2002

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2001

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000