Tematické řady

Praktičtí lékaři pro dospělé


Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2016

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007–2015

Činnost praktických lékařů pro dospělé ve Zlínském kraji v roce 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Kraji Vysočina v roce 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Jihomoravském kraji v roce 2013

Primární péče v Olomouckém kraji v roce 2013

Primární péče v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2013

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Ústeckém kraji v roce 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Libereckém kraji v roce 2013

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji v roce 2013

Primární péče v Olomouckém kraji v roce 2012

Primární péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Ústeckém kraji v roce 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Libereckém kraji v roce 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Ústeckém kraji v roce 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Libereckém kraji v roce 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji v roce 2011

Primární péče v Olomouckém kraji v roce 2011

Primární péče v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Ústeckém kraji v roce 2010

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Libereckém kraji v roce 2010

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce 2010

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji v roce 2010

Primární péče v Olomouckém kraji v roce 2010

Primární péče v Moravskoslezském kraji v roce 2010

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2009

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Ústeckém kraji v roce 2009

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce 2009

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Libereckém kraji v roce 2009

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji v roce 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2008

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2008

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2007

Primární péče v roce 2006

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2006

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2006

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2005

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004

Praktičtí lékaři pro dospělé v roce 1999

Praktičtí lékaři pro dospělé v roce 1997

Praktičtí lékaři pro dospělé v roce 1998

Dispenzarizace dospělé populace v roce 1999

Primární péče v České republice v roce 2001

Primární péče v České republice v roce 2002

Primární péče v roce 2004

Činnost praktických lékařů pro dospělé v Libereckém kraji v roce 2002

Činnost praktických lékařů ve Středočeském kraji v roce 2002

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2002

Činnost praktických lékařů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) v Královéhradeckém kraji v roce 2002

Dispenzarizovaní pacienti v ordinacích praktického lékaře pro dospělé v roce 2002

Praktičtí lékaři pro dospělé v roce 2002

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2002

Praktický lékař pro dospělé v r. 2001

Činnost praktických lékařů pro dospělé v ČR v letech 2000 - 2004

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2002

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2001

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000