Tematické řady

Souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva


Anglické a české termíny pro souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva

Střední délka života prožitá ve zdraví v České republice v roce 2006

Prezentace indikátoru "Zdravá délka života" v zemích EU

Hodnocení zdraví pomocí metodologie Burden of Disease

Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část)

Délka života člověka prožitá ve zdraví (2. část)