Tematické řady

Ekonomika zdravotnických zařízení


Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2022

Ekonomické výsledky nemocnic 2021

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2021

Ekonomické výsledky nemocnic 2020

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2020

Ekonomické výsledky nemocnic 2019

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2019

Ekonomické výsledky nemocnic 2018

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2018

Lůžkový fond 2017

Ekonomické výsledky nemocnic 2017

Lůžkový fond 2016

Ekonomické výsledky nemocnic 2016

Lůžkový fond 2015

Ekonomické výsledky nemocnic 2015

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2013

Ekonomické výsledky nemocnic 2013

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2013

Ekonomické výsledky nemocnic 2012

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2012

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2012

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2011

Ekonomické výsledky nemocnic 2011

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2011

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2010

Ekonomické výsledky nemocnic 2010

Ekonomické výsledky nemocnic 2006–2009

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2010

Ekonomické výsledky nemocnic 2006

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2006

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2005

Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2006

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2004

Předběžné ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2003

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2003

Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2004

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví k 30.6.2003

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001

Náklady, pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2001

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001 z hlediska jejich velikosti

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za 1. pololetí roku 2002

Pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví k 1. pololetí 2002

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 2000

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v roce 2000

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2000

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče za rok 2000

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2000 ve srovnání s předchozími lety

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.2000

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 2000 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 2001

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 2001

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 2001

Pohledávky a závazky nemocnic k 30.9.1999

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. - III. čtvrtletí 1999

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. - III. čtvrtletí 1999 (rezort zdravotnictví)

Náklady a výnosy nemocnic za lůžkovou zdravotní péči a za lůžkovou péči celkem v I. - III. čtvrtletí 1999

Tržby nemocnic a průměrné ceny"" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. pololetí 1999

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 1999

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 1999 ve srovnání s rokem 1998

Struktura nemocnic podle nákladové rentability a hospodářského výsledku ve vztahu k velikosti lůžkového fondu za rok 1999 (rezort zdravotnictví)

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.1999

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče za rok 1999

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v roce 1999

Náklady a výnosy nemocnic za lůžkovou zdravotní péči a za lůžkovou péči celkem v roce 1999

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 1999 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 1999 ve srovnání s předchozími lety

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 2000

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí roku 2000

Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1999

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2000

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. pololetí 2000

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 2000

Ekonomická stránka činnosti psychiatrických léčeben v letech 1995 - 1999

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 2000

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí roku 2000

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. - III. čtvrtletí 2000

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic rezortu zdravotnictví v letech 1995 - 2000. Struktura nákladů nemocnic v letech 1995 - 2000

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 1998

Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 1998 ve srovnání s rokem 1997

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v roce 1998 (rezort zdravotnictví)

Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za rok 1998 podle druhu poskytované péče

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 1998, 1997 a 1996

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.1998

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 1998 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí 1999 ve srovnání s rokem 1998

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 1999

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.3.1999

Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí 1999 podle druhu poskytované péče

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. čtvrtletí 1999

Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1998

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. pololetí 1999

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1999 ve srovnání s rokem 1998

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. pololetí 1999

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 1999

Pohledávky a závazky nemocnic k 30.6.1999

Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1999 podle druhu poskytované péče

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí roku 1999

Přehled o struktuře nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability za I. - III. čtvrtletí 1997

Ekonomické údaje zdravotnických zařízení mimo rezort zdravotnictví

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v roce 1997

Pohledávky a závazky nemocnic k 31. 12. 1997

Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1997

Finanční bilance nemocnic za rok 1997 ve srovnání s rokem 1996

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 1997

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic v roce 1997 a 1996

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 1998

Finanční bilance nemocnic za I. čtvrtletí 1998 ve srovnání s rokem 1997

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. čtvrtletí 1998

Pohledávky a závazky zdravotnických organizací po splatnosti k 31.3.1998

Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1997

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 1998

Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1998 ve srovnání s I. pololetím roku 1997

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. pololetí 1998

Náklady a výnosy zdravotnických zařízení za I. pololetí 1998 podle druhu poskytované péče

Náklady a výnosy nemocnic za I. pololetí 1998 podle druhu poskytované péče

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. - III. čtvrtletí 1998 (rezort zdravotnictví)

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 1998

Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1998 ve srovnání s I. - III. čtvrtletím roku 1997

Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1998 podle druhu poskytované péče

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1999 ve srovnání s rokem 1998

Ekonomické výsledky nemocnic 2005

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v r. 2001

Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v r. 2001

Ekonomika samostatných ordinací a dalších zdravotnických zařízení za r. 2001

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za 1. pololetí 2003

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví v Jihomoravském kraji za rok 2002

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2002

Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče v Jihomoravském kraji v roce 2002, jejich pohledávky a závazky, bankovní úvěry a leasing

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví v Královéhradeckém kraji za 1. pololetí 2003

Ekonomické výsledky nemocnic Moravskoslezského kraje k 31.12.2002

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2002

Provozní a ekonomické ukazatele v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2002

Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za rok 2002 a 1. čtvrtletí roku 2003

Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí roku 2003

Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji za rok 2002

Náklady, pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví Ústeckého kraje v roce 2001, 2002 a v 1. pololetí roku 2003

Náklady, pohledávky a závazky nemocnic Zlínského kraje v roce 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2003

Ekonomika zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji v roce 2003

Ekonomika zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2003

Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za rok 2003

Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2005

Ekonomické výsledky nemocnic 2003

Ekonomické výsledky nemocnic 2002

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2000