Tematické řady

Výdaje na zdravotnictví


Výdaje na zdravotnictví 2010–2014

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2013

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007–2011

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2011

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007–2010

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (IV), výdaje na dlouhodobou péči

Celkové výdaje na zdravotnictví 2007–2011

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2010

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2009

Aktualizované výdaje na zdravotnictví 2006-2009

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2009

Celkové výdaje na zdravotnictví 2005-2009

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2008

Aktualizované výdaje na zdravotnictví 2005-2008

Celkové výdaje na zdravotnictví 2004-2008

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2008

Aktualizované výdaje na zdravotnictví 2003-2007

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2007

Celkové výdaje na zdravotnictví 2003-2007

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2007

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2006

Celkové výdaje na zdravotnictví 2002 - 2006

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2006

Aktualizovaný odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví 2002 - 2005

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2005

Odhad celkových výdajů na zdravotnictví za rok 2005

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2005

Konečný odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví 2002 - 2004

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2004

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2004

Odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR v roce 2004

Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2004 (upřesnění)

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Celkové výdaje na zdravotnictví v České republice v roce 2003 - upřesněný odhad včetně výdajů na zdravotnictví v jiných rezortech

Výdaje na zdravotnictví v roce 2003 a jejich podíl na HDP po revizi národních účtů Českým statistickým úřadem dne 3.12.2004

Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2002

Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2001

Celkové veřejné výdaje na zdravotnictví v roce 2001 vyjádřené s využitím údajů Státního závěrečného účtu

Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2000

Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2000 (po zpřesnění)

Vývoj výdajů na zdravotnictví v zemích OECD v letech 1970 - 1997

Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 1999

Cenové indexy ve zdravotnictví

Výdaje na zdravotnictví ve statistice ČSÚ a ÚZIS ČR (Porovnání postupu výpočtu a zdrojů dat)

Předběžné údaje o celkových výdajích na zdravotnictví v roce 2003

Revize národních účtů ČSÚ a s tím související úpravy podílů výdajů na zdravotnictví v ČR na hrubém domácím produktu

Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2004 (předběžný odhad)

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2003

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2000

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2000

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 1999