Tematické řady

H&HSR 2000


Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl X.: Vztah mezi vstřícností a vybranými ukazateli

Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl I.: Úvod a základní charakteristika souboru

Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl II.: Základní ukazatele zdravotního stavu

Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl III.: Návštěvy u poskytovatelů zdravotní péče

Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl IV.: Cíle zdravotnického systému

Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl V.: Atributy vstřícnosti zdravotnického systému

Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl VI.: Vyhodnocení scénářů

Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl VII.: Vztah mezi subjektivním zdravím a vybranými ukazateli

Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl VIII.: Podrobnější přehled výsledků hodnocení vstřícnosti

Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl IX.: Vyhodnocení důležitosti cílů zdravotnického systému