Tematické řady

HIS CR 1996


Výskyt zdravotních potíží v české populaci podle šetření z roku 1996

Psychické zdraví populace - HIS CR 1996

Chronická nemocnost a dlouhodobá neschopnost - HIS CR 1996

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1996 - HIS CR 96