Tematické řady

HIS CR 1999


Délka života člověka prožitá ve zdraví (2. část)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Celkové hodnocení zdraví (díl X.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Sociální zdraví (díl IX.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Platby mimo zdravotní pojištění a zhodnocení zdravotnictví (díl IX.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Drogy (díl VIII.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Příjem a Životní podmínky (díl VII.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Emoční pohoda (díl VI.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Dlouhodobá neschopnost (díl V.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Dočasná neschopnost (díl VI.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Zdravotní potíže (díl V.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Subjektivně vnímané zdraví (díl IV.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Chronická nemocnost (díl III.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Životní styl - Stravovací zásady, tělesná aktivita (díl II.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Životní styl - Index tělesné hmotnosti, konzumace alkoholu a kouření (díl I.)

Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) - úvodní informace

Vztah mezi zdravotním stavem a kouřením podle výsledků výběrového šetření HIS CR 99

Zdravotně riziková konzumace alkoholu v ČR (srovnání šetření HIS CR 1999, CIDI 1999 a studie SZÚ 1996)

Vliv sociodemografických proměnných na celkové zdraví podle šetření HIS CR 99

HIS CR 1999 - úrazy ve volném čase

Věková standardizace ukazatelů v šetření HIS CR 99

Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1999 - HIS CR 99