Tematické řady

EHIS CR 2008


Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Kouření a vystavení tabákovému kouři)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Sociální prostředí respondentů)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Životní a pracovní prostředí respondentů)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Spotřeba alkoholu)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Náklady na zdravotní péči)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Užívání drog)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Užívání léků, fyzická bolest)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Duševní zdraví, vitalita, Kognitivní schopnosti)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Spokojenost se zdravotní péčí)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Preventivní péče)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Zvládání osobní péče a péče o domácnost)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Hospitalizace)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Ambulantní péče)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Smyslové a pohybové funkce)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Chronické nemoci)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Základní charakteristiky zdraví)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Úvodní informace)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Charakteristika souboru respondentů)

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008