Tematické řady

Studie o zdravotním stavu a životním stylu


Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Úvodní informace

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - subjektivní pocit zdraví

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - názory a postoje k užívání nelegálních psychoaktivních látek

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy