Tematické řady

Světové šetření o zdraví


Nerovnosti ve vstřícnosti zdravotnického systému (Porovnání výsledků Světového šetření o zdraví za Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko)

Světové šetření o zdraví (4. díl) - Ekonomický status domácností a výdaje na zdraví

Světové šetření o zdraví (5. díl) - Úvod k rizikovým faktorům zdraví. Nadváha a obezita.

Světové šetření o zdraví (6. díl) - Kouření tabáku a spotřeba alkoholu

Světové šetření o zdraví (7. díl) - Výživa a fyzická aktivita

Světové šetření o zdraví (8. díl) - Pokrytí zdravotnickými službami. Léčba chronických onemocnění

Světové šetření o zdraví (9. díl) - Pokrytí preventivní a léčebnou péčí

Světové šetření o zdraví (10. díl) - Zdravotní stav

Světové šetření o zdraví (11. díl) - Vstřícnost zdravotnického systému - úvod

Světové šetření o zdraví (12. díl) - Hodnocení vstřícnosti českého zdravotnického systému

Světové šetření o zdraví (13. díl) - Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (1. díl) - Úvodní informace

Světové šetření o zdraví (2. díl) - Charakteristika datového souboru

Světové šetření o zdraví (3. díl) - Charakteristika domácností respondentů