Tematické řady

Data Eurostatu


Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v EU a ČR 2003

Klíčové údaje o zdraví 2000 - nová publikace EUROSTATu