Tematické řady

Data OECD


Nerovnosti ve využívání zdravotní péče v zemích OECD

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (IV), výdaje na dlouhodobou péči

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III), poskytování neformální péče a její dopad na zaměstnanost a zdraví

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II), uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (I), pracovníci dlouhodobé péče

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě

Mezinárodní srovnání spotřeby léčiv dle OECD Health Data

Aktualizace databáze OECD Health Data pro rok 2006

Stručný pohled na zdraví v zemích OECD

Jak se jeví na první pohled zdraví a fungování zdravotnictví v České republice?

Vývoj výdajů na zdravotnictví v zemích OECD v letech 1970 - 1997