Tematické řady

Odborné léčebné ústavy (OLÚ)


Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí

Činnost základních oborů léčebně preventivní péče v roce 2005

Činnost praktických a odborných zubních lékařů v roce 2006

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2003

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech 2001

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2000

Činnost odborných léčebných ústavů v ČR v roce 2001

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 1999

Lůžková péče v odborných léčebných ústavech České republiky v roce 1998

Odborné léčebné ústavy ČR v 1. pololetí 1999

Odborné léčebné ústavy v České republice v roce 1997

Činnost odborných léčebných ústavů v r. 2001

Činnost odborných léčebných ústavů v roce 2002