Tematické řady

Nemocnice


Ekonomické výsledky nemocnic 2021

Ekonomické výsledky nemocnic 2020

Ekonomické výsledky nemocnic 2019

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2019

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2018

Ekonomické výsledky nemocnic 2018

Ekonomické výsledky nemocnic 2017

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2017

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Ekonomické výsledky nemocnic 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2015

Ekonomické výsledky nemocnic 2015

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2014

Lůžková péče 2013

Síť zdravotnických zařízení 2013

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2013

Nemocnice v České republice v roce 2013

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2013

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013

Ekonomické výsledky nemocnic 2013

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2012

Síť zdravotnických zařízení 2012

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2013

Lůžková péče 2012

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2012

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2012

Nemocnice v České republice v roce 2012

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2011

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2011

Lůžková péče 2011

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2011

Síť zdravotnických zařízení 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2012

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2012

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2011

Ekonomické výsledky nemocnic 2011

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011

Nemocnice v České republice v roce 2011

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2010

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2010

Nemocnice v České republice v roce 2010

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2010

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2011

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2010

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2010

Lůžková péče 2010

Ekonomické výsledky nemocnic 2010

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011

Síť zdravotnických zařízení 2010

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2009

Síť zdravotnických zařízení 2009

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2009

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2009

Lůžková péče 2009

Nemocnice v České republice v roce 2009

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2009

Ekonomické výsledky nemocnic 2006–2009

Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2010

Síť zdravotnických zařízení 2008

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2008

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2009

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2008

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2008

Lůžková péče 2008

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2008

Nemocnice v České republice v roce 2008

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2007

Síť zdravotnických zařízení 2007

Nemocnice v České republice v roce 2007

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2007

Lůžková péče 2007

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2007

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2007

Hospitalizace v nemocnicích ČR v roce 2006

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2006

Síť zdravotnických zařízení 2006

Fakultní nemocnice (využití lůžkového fondu v letech 1995 - 2006)

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2007

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2006

Lůžková péče 2006

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2006

Ekonomické výsledky nemocnic 2006

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2006

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2006

Nemocnice v České republice v roce 2006

Síť zdravotnických zařízení 2005

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2005

Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2006

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2005

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2006

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2005

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2005

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2005

Lůžková péče 2005

Hospitalizovaní 2005

Nemocnice v České republice v roce 2005

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2004

Síť zdravotnických zařízení 2004

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2004

Lůžková péče 2004

Hospitalizovaní 2004

Nemocnice České republiky v roce 2004

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004

Předběžné ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2003

Nemocnice České republiky v roce 2003

Zdravotnická zařízení v roce 2003

Ambulantní péče oboru gynekologie a činnost ženských oddělení nemocnic v roce 2003

Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2003

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2003

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2004

Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2004

Hospitalizovaní v nemocnicích v ČR v roce 2003

Nemocnice v České republice v roce 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2002

Zdravotnická zařízení v roce 2002

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999 - 2001

Děti hospitalizované na úrazy v nemocnicích ČR v letech 1999 - 2001

Ambulantní péče oboru gynekologie a činnost ženských oddělení nemocnic v roce 2002

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2003

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví k 30.6.2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2002

Vývoj mezd v nemocnicích ČR

Nemocnice v České republice v roce 2001 - díl 1

Nemocnice v České republice v roce 2001 - díl 2

Zdravotnická zařízení v České republice v roce 2001

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001

Náklady, pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2001

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2001

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001 z hlediska jejich velikosti

Ambulantní péče v oboru ženském a činnost ženských oddělení nemocnic v roce 2001

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002

Vývoj mezd v nemocnicích rezortu zdravotnictví v roce 2001

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za 1. pololetí roku 2002

Pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví k 1. pololetí 2002

Nemocnice v České republice v roce 2000

Zdravotnická zařízení České republiky v roce 2000

Vývoj mezd v nemocnicích rezortu zdravotnictví v roce 2000

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v roce 2000

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2000

Opotřebení investičního majetku a investice v nemocnicích v roce 2000 podle zřizovatelů a velikostních kategorií

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče za rok 2000

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2000 ve srovnání s předchozími lety

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.2000

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 2000 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2000

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2001

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2001

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2000

Pohledávky a závazky nemocnic k 30.9.1999

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. - III. čtvrtletí 1999

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. - III. čtvrtletí 1999 (rezort zdravotnictví)

Náklady a výnosy nemocnic za lůžkovou zdravotní péči a za lůžkovou péči celkem v I. - III. čtvrtletí 1999

Tržby nemocnic a průměrné ceny"" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. pololetí 1999

Nemocnice v České republice v roce 1999

Zdravotnická zařízení České republiky v roce 1999

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 1999 ve srovnání s rokem 1998

Struktura nemocnic podle nákladové rentability a hospodářského výsledku ve vztahu k velikosti lůžkového fondu za rok 1999 (rezort zdravotnictví)

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.1999

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče za rok 1999

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v roce 1999

Vývoj mezd v nemocnicích rezortu zdravotnictví v roce 1999

Náklady a výnosy nemocnic za lůžkovou zdravotní péči a za lůžkovou péči celkem v roce 1999

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 1999 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 1999 ve srovnání s předchozími lety

Opotřebení investičního majetku nemocnic k 31.12.1999 podle zřizovatelů a velikostních kategorií

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí roku 2000

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2000

Zdravotnická zařízení České republiky v 1. pololetí 2000

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2000

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 1999

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. pololetí 2000

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 1999

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí roku 2000

Tržby nemocnic a průměrné ceny" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. - III. čtvrtletí 2000

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic rezortu zdravotnictví v letech 1995 - 2000. Struktura nákladů nemocnic v letech 1995 - 2000

Lůžková péče v nemocnicích České republiky v roce 1998

Zdravotnická zařízení České republiky v roce 1998

Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 1998 ve srovnání s rokem 1997

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v roce 1998 (rezort zdravotnictví)

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 1998, 1997 a 1996

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.1998

Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 1998 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí 1999 ve srovnání s rokem 1998

Pohledávky a závazky nemocnic k 31.3.1999

Opotřebení investičního majetku nemocnic k 31.3.1999 podle zřizovatelů a velikostních kategorií

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. čtvrtletí 1999

Lůžková péče v nemocnicích České republiky v 1. pololetí 1999

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. pololetí 1999

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1999 ve srovnání s rokem 1998

Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. pololetí 1999

Opotřebení investičního majetku nemocnic k 30.6.1999 podle zřizovatelů a velikostních kategorií

Pohledávky a závazky nemocnic k 30.6.1999

Přehled o struktuře nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability za I. - III. čtvrtletí 1997

Lůžková péče v nemocnicích České republiky v roce 1997

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v roce 1997

Porovnání počtu hospitalizovaných pacientů v nemocnicích v roce 1996 a 1997 podle zřizovatelů

Pohledávky a závazky nemocnic k 31. 12. 1997

Finanční bilance nemocnic za rok 1997 ve srovnání s rokem 1996

Zdravotnická zařízení České republiky v roce 1997

Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic v roce 1997 a 1996

Finanční bilance nemocnic za I. čtvrtletí 1998 ve srovnání s rokem 1997

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. čtvrtletí 1998

Lůžková péče v nemocnicích České republiky v 1. pololetí 1998

Zdravotnická zařízení České republiky v 1. pololetí 1998

Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1998 ve srovnání s I. pololetím roku 1997

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. pololetí 1998

Náklady a výnosy nemocnic za I. pololetí 1998 podle druhu poskytované péče

Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. - III. čtvrtletí 1998 (rezort zdravotnictví)

Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1998 ve srovnání s I. - III. čtvrtletím roku 1997

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1999 ve srovnání s rokem 1998

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 1998

Ekonomické výsledky nemocnic 2005

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Nemocnice v Jihomoravském kraji v r. 2001

Nejčetnější diagnózy na odděleních následné a ošetřovatelské péče nemocnic a jejich výskyt na interních a chirurgických odděleních v Královéhradeckém kraji v r. 2001

Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém fondu nemocnic ČR v r. 2001

Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 30.6.2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2002

Hospitalizovaní v nemocnicích Hlavního města Prahy podle kraje bydliště v roce 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za 1. pololetí 2003

Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2002

Ambulantní péče v oboru gynekologie a činnost ženských oddělení nemocnic v Jihomoravském kraji v roce 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví v Jihomoravském kraji za rok 2002

Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče v Jihomoravském kraji v roce 2002, jejich pohledávky a závazky, bankovní úvěry a leasing

Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém fondu nemocnic ČR podle oddělení v roce 2001

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví v Královéhradeckém kraji za 1. pololetí 2003

Nemocnice Libereckého kraje v 1. pololetí 2003

Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002

Ekonomické výsledky nemocnic Moravskoslezského kraje k 31.12.2002

Lůžkový fond nemocnic a OLÚ k 31.12.2002

Provozní a ekonomické ukazatele v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2002

Hospitalizovaní obyvatelé ČR na lůžkovém fondu nemocnic Pardubického kraje v roce 2002

Hospitalizovaní obyvatelé Pardubického kraje na lůžkovém fondu nemocnic České republiky v roce 2002

Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí roku 2003

Využití lůžkového fondu nemocnic v 1. pololetí roku 2003

Náklady, pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví Ústeckého kraje v roce 2001, 2002 a v 1. pololetí roku 2003

Pracovníci ve zdravotnictví Zlínského kraje k 31.12.2002

Náklady, pohledávky a závazky nemocnic Zlínského kraje v roce 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2003

Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v roce 2003

Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v 1. pololetí 2004

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2005

Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2005

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2004

Síť zdravotnických zařízení 2003

Lůžková péče 2003

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2003

Hospitalizovaní 2003

Ekonomické výsledky nemocnic 2003

Síť zdravotnických zařízení 2002

Lůžková péče 2002

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2002

Hospitalizovaní 2002

Ekonomické výsledky nemocnic 2002

Síť zdravotnických zařízení 2001

Lůžková péče 2001

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2001

Hospitalizovaní 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Síť zdravotnických zařízení 2000

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2000

Lůžková péče 2000

Hospitalizovaní 2000

Ekonomické výsledky nemocnic 2000

Hospitalizovaní 1999

Hospitalizovaní 1998

Hospitalizovaní 1997

Hospitalizovaní 1996

Hospitalizovaní 1995

Hospitalizovaní 1994

Hospitalizovaní 1993

Hospitalizovaní 1992