HlavníEdicePublikaceKlasifikace

Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků

Náhled: Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků

Projekt „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ byl řešen v letech 2014 až 2016 parciálními grantovými projekty podpořenými v rámci dotačního programu Národní akční plány (NAP), resp. Rozvojové projekty zdravotní péče (RPZP) v závislosti na klíčových prioritách resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Předpokladem pro naplnění základního požadavku týkajícího se zajištění efektivního a transparentního systému pro oblast veřejného zdravotního pojištění a zavedení kontrolovatelného systému hospodaření s veřejnými prostředky bylo vytvoření patřičné kategorizace zdravotnických prostředků (ZP) reflektující zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“) a související nařízení vlády.

Vzhledem k široké definici ZP z pohledu výše uvedeného legislativního nařízení došlo v rámci projektu k vyčlenění dvou samostatných oblastí, a sice oblasti ZP charakteru přístrojové techniky (ZT) a zdravotnického materiálu (ZM). Do příslušných kategorizací byly s ohledem na reálnou praxi zařazeny i takové prostředky, které nejsou dle zákona o zdravotnických prostředcích vymezeny.

Cílem kategorizace ZT bylo vytvoření metodiky pro aktivní a dynamickou kategorizaci a oceňování ZT, přičemž hlavním požadavkem byla pružná reakce na technický vývoj a změny na trhu. V současné verzi 1, kategorizační (=klasifikační) systém umožňuje objektivně nastavit vstupní technické parametry pro následné oceňování přístrojů. Pro vytvořené skupiny ZT byla doporučena sada minimálních technických parametrů.

Kategorizace ZM byla realizována za účelem možnosti porovnání a nastavení ekonomicky nejméně náročných variant u předem definovaných skupin materiálu. Zvolené skupiny obsahují výčet alternativních prostředků vykazujících shodný terapeutický efekt pro pacienta, tzn. jsou terapeuticky zaměnitelné s definovaným standardem. V rámci oblasti ZM byla pilotně v první fázi kategorizována pouze skupina ZP pro srdeční stimulaci.

Oblast Zdravotnické techniky (ZT):

S ohledem na dlouhodobou metodickou podporu, rozvoj, aktualizaci a revizi systému kategorizace, bylo třeba tento podrobit recenznímu řízení probíhající v období 1. 6. 2017 až 30. 6. 2017. Pro potřeby recenzního řízení byli uvažováni zástupci odborných společností ČLS JEP s ohledem na obsahovou náplň zásadních oddílů kategorizačního stromu. Výsledkem bylo posouzení správnosti zohledněných parametrů kategorizačního stromu a kritické zhodnocení doporučených postupů, pokrývající celý životní cyklus vytvořené kategorizace.

Obdržené připomínky byly konzultovány s tvůrci kategorizačního stromu, vysvětleny a následně zapracovány do verze 1.2 kategorizačního stromu ZT a verze 1.02 související metodiky.

Předchozí verze kategorizačního stromu a metodiky

Oblast Zdravotnického materiálu (ZM):

Připomínky a náměty zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail: kzp@uzis.cz.

Související odkazy:

Přednášky o Klasifikaci zdravotnické techniky

Problémy a přístupy Klasifikace zdravotnické techniky se za konferenci KlasifiKon zabýval ve své přednášce prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI. Konference KlasifiKon 2017, která byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům, se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Poslechnete si záznam přednášky. 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.