Hlavní

ENCR - European Network of Cancer Registries

European Network of Cancer Registries, ENCR (Evropská síť onkologických registrů) byla založena v roce 1989 v rámci programu Evropské komise s názvem Evropa proti rakovině. ENCR navazuje a rozvíjí spolupráci mezi jednotlivými regionálními a národními onkologickými registry a definuje standardy pro sběr dat. Mezi jeho další činnosti patří organizace vzdělávacích aktivit pro odborníky onkologických registrů a pravidelné šíření informačních výstupů týkajících se incidence a mortality onkologických onemocnění v rámci členských států Evropské unie i ostatních zemí Evropy.