Hlavní

Kodex evropské statistiky

Kodex  evropské statistiky (Code of Practice) představuje společný souhrn evropských norem určený statistickým orgánům a celému Evropskému statistickému systému. Jeho cílem je zajištění kvality a důvěryhodnosti evropských dat. Poslední revize kodexu byla přijata Výborem pro Evropský statistický systém dne 16. listopadu 2017. 

Na stránkách organizace Eurostat najdete: