Hlavní

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružuje v současné době 34 nejvyspělejších zemí světa; poskytuje statistiky a ekonomická a společenská data; analyzuje a předpovídá ekonomický vývoj a zkoumá společenské změny a vyvíjející se trendy v obchodu, životním prostředí, zemědělství, rozpočtové politice, rozvojové pomoci atd.

Datová prezentace OECD prezentující zdravotnické ukazatele, je každoročně aktualizovaná a nabízí přehled o zdraví a zdravotnických systémech napříč zeměmi OECD. Tak umožňuje mezinárodní srovnání různých systémů zdravotní péče a jeho široké využití.