Výkazy2017

A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)