Výkazy2017

A (MZ) 1-01: komunitní psychiatrická sestra (A430)