Výkazy2017

A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)