Výkazy2017

H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví