HlavníStatut Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Zřizovací listina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky