Výkazy2017

L (MZ) 3-02 - Pololetní hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení

Vyplňují PZS zapojení do Systému hlášení NU dle jednotné metodiky sledování.