Publikace

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, MKN-10, 1.verze, Tabelární seznam

MKN-10 Tabelární seznam modrý
Region:
 Česká republika
Rok:
 1993
ISBN:
 
Souhrn:

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1.1.1993. 
České znění první verze MKN-10 bylo závazně zavedeno k 1.1.1994 (platnost první verze končí vydáním druhé opravené verze).

V roce 1996 skupina expertů SZO doporučila průběžně zapracovávat změny mezi velkými decenálními revizemi. Tyto změny byly souhrnně zapracovány ve 2. vydání v roce 2004. Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo ÚZIS ČR překladem anglického originálu a vydáním aktualizované druhé verze.
Druhá česká verze byla závazně zavedena k 1.1.2009, vydána byla v knižní a elektronické verzi.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.