HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Informace ze zdravotnictví krajů
03/07 - Dětská a dorostová péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2006
02/07 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2006
01/07 - Chirurgická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2006
11/06 - Oftalmologická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2005
10/06 - Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2005
09/06 - Mzdy ve zdravotnictví ve Středočeském kraji v roce 2005
08/06 - Dětská a dorostová péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2005
07/06 - Chirurgická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2005
06/06 - Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2005
05/06 - Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2005
04/06 - Dermatovenerologická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2005
03/06 - Gynekologická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2005
02/06 - Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2005
01/06 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2005
14/05 - Diabetologie - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2004
13/05 - Hemodialýza - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2004
12/05 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2004
11/05 - Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2004
10/05 - Dětská a dorostová péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2004
09/05 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji v roce 2004
08/05 - Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2004
07/05 - Potraty ve Středočeském kraji v roce 2004
06/05 - Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2004
05/05 - Dermatovenerologická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2004
04/05 - Mzdy ve zdravotnictví ve Středočeském kraji v roce 2004
03/05 - Gynekologická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2004
02/05 - Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2004
01/05 - Chirurgická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2004
13/04 - Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Středočeském kraji v roce 2003
12/04 - Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v 1. pololetí 2004
11/04 - Radiodiagnostika - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2003
10/04 - Chirurgická péče - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2003
09/04 - Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v roce 2003 ve Středočeském kraji
08/04 - Mzdy ve zdravotnictví ve Středočeském kraji v roce 2003
07/04 - Dětská a dorostová péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2003
06/04 - Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2003
05/04 - Gynekologická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2003
04/04 - Dermatovenerologická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2003
03/04 - Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2003
02/04 - Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za rok 2003
01/04 - Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v roce 2003
04/03 - Činnost praktických lékařů ve Středočeském kraji v roce 2002
03/03 - Využití lůžkového fondu nemocnic v 1. pololetí roku 2003
02/03 - Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí roku 2003
01/03 - Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za rok 2002 a 1. čtvrtletí roku 2003