Hlavní

Projekt – INTENT

INTENT - Využití doporučených postupů a srovnávacích standardů za účelem nastartování společensky prospěšného podnikání, které ve střední Evropě zlepší onkologickou péči orientovanou na pacienta.

Součást programu Interreg CENTRAL EUROPE

 

Partneři projektu:  9 partnerů ze 4 zemí  

Veneto Institute of Oncology (IT) - vedoucí partner projektu.
National Cancer Institute - IRCCS CRO AVIANO (IT), National Cancer Institute - IRCCS CRO AVIANO (IT), Ministry of Health (IT), Italian Association for Cancer patients, relatives and friends (IT), The National Institute of Oncology (H),  The National Institute of Public Health (SLO), Institute of Oncology Ljubljana (SLO), Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (CZ) , Masaryk Memorial Cancer Institute (CZ),  

Anotace projektu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vstoupil na základě souhlasu významných evropských institucí do vedení projektu INTENT, kde je odpovědný za budování relevantního IT zázemí a za vývoj evropského virtuálního „know-how“ centra zlepšujícího informovanost onkologických pacientů a kvalitu péče. Projekt INTENT patří do programu Interreg Central Europe, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Cílem projektu INTENT je najít řešení pro inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centered model of care“). Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy.

Realizace projektu:  1. 7. 2017 –  30. 6. 2020

Webové stránky projektuwww.interreg-central.eu/intent

Rozpočet projektu (v EUR): 1.825.506

Financování z ERDF (v EUR): 1.503.435

Další informace: Leták o projektu

 

Cíl projektu:

Cílem projektu INTENT je najít řešení pro inovativní model onkologické péče, orientované na pacienta. Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, na onkologické pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy. Cílem projektu je pracovat se všemi těmito skupinami za účelem bližšího pochopení toho, jak nejlépe nastavit na pacienta zaměřený léčebný přístup a stanovit cesty zlepšování onkologické péče ve střední Evropě.

Tematické skupiny projektu

  1. Vývoj nového modelu onkologické péče, v jehož středu stojí pacient
  2. Vývoj online nástroje pro benchmarking
  3. Testování v regionech střední Evropy
  4. Budování kapacit a virtuální know-how centrum

Výstupy projektu: 

  • budeme lépe rozumět, co zahrnuje přístup orientovaný na pacienta 
  • budeme mít nové nástroje a metody implementace na pacienta zaměřeného léčebného přístupu
  • budeme mít relevantní doporučení pro tvůrce pravidel a plán zlepšení
  • budeme mít lokální síť partnerů, pracujících společně s cílem identifikovat další oblasti pro zlepšení péče a přinášet novátorská řešení 
  • budeme mít online nástroj pro benchmarking

 

Informační videa

 

INTENT - mezinárodní projekt pro inovaci onkologické péče v Evropě

INTENT - international project for innovation of cancer care in Europe

Společné jednání partnerů projektu INTENT v Masarykově onkologickém ústavu ve dnech 2. a 3. října 2018
ze čtyř středoevropských zemí, tj. České republiky, Maďarska, Itálie a Slovinska