Publikace

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2018 ve formátu CSV

MKN-10 obecná obálka, 2018
Region:
 
Rok:
 2018
ISBN:
 
Souhrn:

Vzhledem k nutnosti správné implementace Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) v elektronických informačních systémech přinášíme její strukturovaný obsah ve formátu CSV.
Uvedených 10 souborů obsahuje přiložený ZIP-archiv.

1. Číselník MKN10_5E

Tento soubor obsahuje jednotlivé kódované položky Tabelární části MKN-10 spolu s parametry potřebnými pro vykazování do jednotlivých částí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), tedy pro vykazování morbidity. V souboru jsou oproti verzi číselníku distribuovaného v rámci Datového standardu MZ ČR (DASTA) doplněny sloupce pro kód s tečkou a pro plný nezkrácený název položky, přičemž původní zkrácený název byl limitován na maximálně 70 znaků.

Upozornění – Soubor neobsahuje položky MKN-10 verze 2018, které pro kódování morbidity nelze v roce 2018 použít.

2. Tabelární část - seznam názvů položek

Tento soubor obsahuje kódy a názvy kapitol, oddílů a všech položek Tabelární části MKN-10. U kapitoly XX. neobsahuje členění podle místa a aktivity (vizte následující číselníky).

3. Tabelární část - kód činnosti - aktivity (pro V01-Y34)

Tento soubor obsahuje kódy a názvy položek pro činnost – aktivitu pro doplňkové členění v kapitole XX. Dle pokynů v Tabelární části má být pro záznam činnosti – aktivity použita samostatná datová položka.

4. Tabelární část - kód místa události (pro W00-Y34)

Tento soubor obsahuje kódy a názvy položek pro místo události pro doplňkové členění v kapitole XX. Dle pokynů v Tabelární části má být pro záznam místa události použita samostatná datová položka.

5. Abecední seznam – nemoci a poranění

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění (s výjimkou komplikací potratů a novotvarů, vizte body 6. a 7.).

6. Abecední seznam – komplikace potratů

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění, speciálně strukturovanou tabulku komplikací potratů.

7. Abecední seznam – novotvary

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění, speciálně strukturovanou tabulku novotvarů.

8. Abecední seznam – vnější příčiny poranění

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část II – Vnější příčiny poranění.

9. Abecední seznam – chemické látky

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část III – Tabulka léků a chemikálií.

10. Změny kódů MKN-10 2018

Tento soubor obsahuje seznam změněných položek Tabelární části mezi verzemi českého překladu MKN-10 verze 2014 a verze 2018 a vazbu kódování mezi nimi.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.