HlavníRegistry a ISDalší registryIS List o prohlídce zemřelého (IS LPZ)Formy LPZ a způsoby předání

Elektronický formulář

Pro účely elektronického předání byla aktulizována elektronická šablona Listu o prohlídce zemřelého. Tato šablona odpovídá novému členění a obsahu formuláře dle novely vyhlášky 297/2012.

!!! Nová elektronická šablona LPZ ke stažení !!!

Jedná se o poslední verzi šablony odpovídající novele vyhlášky platné k 1.1.2016

Pokyny k vyplnění a odeslání elektronické šablony SW602.

Pro správnou funkci elektronické šablony formuláře „List o prohlídce zemřelého“ je nutné nainstalovat do počítače aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler (požadovaná min. verze: 4.50.20.12.1119), kterou si můžete stáhnout zde: http://www.602.cz/produkty/form_filler/download.

Software602 Form Filler 4 logo

 

Tato šablona umožňuje:

  • vyplnění všech částí LPZ, jejich kontrolu (automaticky jsou ve formuláři nastavené určité kontroly a vazby, zajišťující  formální správnost obsahu tiskopisu, formulář obsahuje řadu automatických prvků, včetně přednastavených číselníků, určení povinných položek, kontrola před odesláním, zobrazení nápovědy apod.)
  • elektronické předání vyplněného formuláře předepsaným adresátům (pozůstalí, matrika, pohřební služba, patologie, matriční úřad, ÚZIS) formou e-mailu, datové schránky či odeslání na datový portál
  • uložení  rozpracovaného záznamu, uložení částečně vyplněné šablony s některými přednastavenými poli pro další využití, uložení formuláře ve formě pdf opatřené elektronickým podpisem lékaře, který lze dále použít pro komunikaci s matričním úřadem,
  • tisk vyplněné listinné podoby formuláře pro další předávání, resp. jeho jednotlivých částí s obsahem odpovídajícím předepsaným formulářům
  • tisk prázdného formuláře k vyplnění

Tento způsob předávání dat na ÚZIS ČR vyžaduje registraci do webové aplikace:

  • Poskytovatelé zdravotní péče, kteří odesílají data do stávajícího Národního registru hospitalizovaných mohou využívat aktuální přístupové kódy i shodný způsob odevzdání také pro odesílání Listu o prohlídce zemřelého (LPZ). 
  • Poskytovatelé zdravotní péče, kteří doposud neodesílali data prostřednictvím portálu ani elektronické šablony LPZ a nemají přístupové kódy pro odesílání Listu o prohlídce zemřelého (LPZ), podají „Žádost o zpřístupnění aplikace  https://www.uzis.cz/dokumenty-uzis-cr/zadost-zpristupneni-aplikace, která musí být podepsána statutárním zástupcem, tedy jeho elektronickým podpisem a odeslána na email uzis@uzis.cz nebo  orazítkována, podepsána a odeslána poštou na adresu Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, P.O. BOX 60 a nebo prostřednictvím datové schránky číslo ID: kb9egte.