HlavníInformace o NZISInformační systémy z datových souborů ČSÚ

Informační systém Narození (IS NAR)

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů § 10 ‑ Obyv 2-12
  • Program statistických zjišťování prováděných ČSÚ na rok 2011 (vyhláška č. 306/2010 Sb., Příloha č. 1)

ÚČEL

Účelem statistického zjišťování je získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.

IS NAR je vytvořen na základě tiskopisu ČSÚ Obyv 2-12 „Hlášení o narození“. Český statistický úřad poskytuje data k dalšímu zpracování do ÚZIS ČR, který podrobně zpracovává demografickou statistiku. Agregované počty narozených slouží též jako základ pro výpočet relativních ukazatelů za oblast úloh s tématikou matka a dítě.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každé narození osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení (bez ohledu na zřizovatele), kde došlo k porodu nebo kde byly matka a dítě (děti) ošetřeny a obecní úřady pověřené vedením matrik.