HlavníPublikujemeRychlé informace

Aktuální informace

Centrální pracoviště vydává Aktuální informace od roku 1997. Jejich počet i obsah se v posledních letech stabilizoval. V letošním roce bude ústav pokračovat ve vydávání Aktuálních informací v obdobném rozsahu i obsahu jako v roce předchozím. Plánuje se vydání cca 60 Aktuálních informací v co nejkratším termínu po sběru a zpracování dat za určitou oblast, a to i když některé výsledky budou označeny jako předběžné.

2018 Prosinec
10.12. Lékárenská péče 2017 (A09/18)
2018 Listopad
13.11. Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2017 (R02/18)
06.11. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2017 (A06/18)
06.11. Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2017 (A03/18)
2018 Říjen
31.10. Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2011–2017 (A08/18)
26.10. Odměňování v českém zdravotnictví 2017 (E02/18)
26.10. Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2017 (E01/18)
23.10. Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2011–2017 (A07/18)
11.10. Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2017 (R01/18)
08.10. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2017 (A05/18)
2018 Září
27.09. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2017 (A04/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru přeprava pacientů neodkladné péče za období 2014–2017 (K36/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období 2007–2017 (K32/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2017 (K23/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2017 (K19/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba za období 2007–2017 (K16/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru anesteziologie a intenzivní medicína za období 2007–2017 (K10/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2017 (K33/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007–2017 (K31/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2017 (K29/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2017 (K28/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2017 (K27/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2017 (K26/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2017 (K24/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2017 (K22/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2017 (K20/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2017 (K18/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2017 (K17/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2017 (K15/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2017 (K14/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2017 (K13/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2017 (K12/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2017 (K11/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2017 (K09/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2017 (K08/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2017 (K06/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2017 (K05/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2017 (K04/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015–2017 (K03/18)
20.09. Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2017 (K01/18)
20.09. Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2017 (K02/18)
2018 Červenec
03.07. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2017 (A02/18)
2018 Únor
15.02. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2017 (A01/18)

Archiv ročníků

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.